privreda
1 - 1 / 1

    Овај скуп података садржи информације о издатим решењима о категоризацији угоститељских објеката на територији Града Ниша, укључујући све градске општине, за период 8.7.2016 - 8.7.2019. Предметни сет података је отворио Секретаријат за привреду Града Ниша.

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата