pristup-informatsijama
1 - 1 / 1

    Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске активности, називу програмске активности, функцији, називу функције, броју позиције, економској класификацији, назив…

    1 пример употребе Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата