prirodni-resursi
1 - 2 / 2

    Овак сет података садржи податке о: инфраструктури од јавног значајаобјектима јавне наменеверским објектима и споменицима културекомерцијалним и другим објектимаприродним ресурсимакритицним локацијама који су предмет цивилне заштите на територији града Краљева. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

    Овај сет података садржи ресурсе са просторним подацима о: минералним сировинама иприродним ресурсима заштићених природних добара на територији града Краљева.

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата