prirodni-gas
1 - 1 / 1

    Регистар издатих енергетских дозвола и регистар енергетских дозвола које су престале да важе садржи: број и датум решења о издавању енергетске дозволе; податке о подносиоцу захтева коме је издата енергетска дозвола; податке о врсти енергетског објекта; основне техничке и друге податке о…

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата