priboj
1 - 7 / 7

  Опис сета података: Прибој-Велики БићНазив сета података: Обележена планинарска и пешачка стазаИнституција која је отворила сет података: Планинарски клуб/друштво ЖКП „Љесковац“ Прибој за потребе ЈЛСПланина/планински масив на којој се налази стаза: БићНазив планинарске/пешачке стазе: Велики Бић…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Назив сета података: Обележена планинарска и пешачка стазаИнституција која је отворила сет података: Планинарски клуб/друштво ЖКП „Љесковац“ Прибој за потребе ЈЛСПланина/планински масив на којој се налази стаза: БјеличковицаНазив планинарске/пешачке стазе: Кањон Кратовске реке ОПИС СТАЗЕ:Стаза је…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Назив сета података: Обележена планинарска и пешачка стазаИнституција која је отворила сет података: Планинарски клуб/друштво ЖКП „Љесковац“ Прибој за потребе ЈЛСПланина/планински масив на којој се налази стаза: Побијеник/Лиса стенаНазив планинарске/пешачке стазе: (кружна стаза) Насеље - полин…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Назив сета података: Обележена планинарска и пешачка стазаИнституција која је отворила сет података: Планинарски клуб/друштво ЖКП „Љесковац“ Прибој за потребе ЈЛСПланина/планински масив на којој се налази стаза: Бањско брдоНазив планинарске/пешачке стазе: Бања - Бањско брдо ОПИС СТАЗЕ:Стаза је…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај скуп података садржи преглед свих важних јавних институција и локација на територији општине Прибој. Предметни сет података је отворила Општинска управа општине Прибој. Овај скуп садржи следеће атрибуте: назив_институције, лат, лон, радно_време_радни_дан, радно_време_субота,…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај сет података садржи два документа: Буџет - планирани расходи у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске активности, називу програмске активности, функцији, називу функције, броју позиције, економској класификацији,…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај сет је објавила Општинска управа општине Прибој и садржи шест фајлова: Издаци за капиталне расходе 2019 План прихода Прибој План расхода по функционалним класификацијама 2019 План расхода по програмима 2019 Програмска класификација расхода 2019 Упоредни планови - расходи и издациСваки подсет…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата