potrosnja-energije
1 - 2 / 2

    Сет података садржи информације о потрошњи енергената у јавним зградама у Крагујевцу, за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018. годину. Сет података садржи следеће атрибуте:Назив зграде, врста зграде, потрошња енергенената (електрична енергија, вода, топлотна енергија - даљинско грејање, гас, чврсто…

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

    Сет података садржи информације о потрошњи енергије у возним парковима институција/предузећа на територији града Крагујевца.Сет података садржи следеће атрибуте: назив предузећа, година, енергент, јединица мере, потрошња, kWh и емисија CO2.

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата