poslovne-usluge
1 - 2 / 2

    Ажурирана Листа техничких стандарда интероперабилности-в.2.1, која се базира на коришћењу отворених стандарда, с циљем независног избора алтернативних технологија у складу са потребамау јавном сектору/јавној администрацији.

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 2

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата