poreske-zone
1 - 4 / 4

  За потребе утврђивања просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности као елемента за утврђивање основице пореза на имовину, на територији града Краљева одређују се четири зоне, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Мапа "Зоне опорезовања у граду Зрењанину" садржи информације о просторној подели града која је спроведена ради утврђивања инфраструктурне опремљености у граду Зрењанину а на основу које су одређене зоне опорезовања непокретности. Осим просторне информације о пружању зона у граду унети су и…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Зоне утврђивања пореза на имовинуНа територији града Врања одређено је 6 зона за утврђивање пореза на имовину према: комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима града Врања, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу и то:…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  На територији града Крагујевца, одређено је шест зона за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима града Крагујевца,односно са радним зонама и другим садржајима у насељу и то: Екстра зона, I…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата