poljoprivredno-zemljiste
1 - 1 / 1

    Овај сет података садржи просторне податке о: државном пољопривредном земљиштудржавном шумском земљиштудржавном земљиштупедологији и земљишном покривачу на територији града Краљева.

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата