politsijske-uprave
1 - 1 / 1

    Садржи податке о саобраћајним незгодама по Полицијским Управама и Општинама. Подаци су представљени табелом, при чему су најважнији параметри, колоне: јединствени ИД број незгоде, полицијска управа, општина, датум и време саобраћајне незгоде, геолокација места саобраћајне незгоде (X,Y координате),…

    Примера употребе: 2 Пратилаца: 2

Нема резултата

Нема резултата