polen
1 - 3 / 3

  Агенција за заштиту животне средине прати алергене врсте полена путем мерних места распоређених на територији Републике Србије. Информације о врсти и концентрацији присутног алергеног полена могу се видети за претходну недељу као и прогноза за текућу, које се ажурирају на основу најављених…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 3

  Lokacije mernih stanica za polen, vrste polena i legenda

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Aeropolen se skuplja kontinuiranom volumetrijskom metodom (Horst, 1952). Nakon kvalitativnog i kvantitativnog pregleda aeropolena rezultati su izraženi kao koncentracije (broj polenovih zrna u m3 vazduha). Granične vrednosti koncentracija za polene drveća i polene trava je 30 zrna/m3, dok je za…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата