polen
1 - 4 / 4
1 - 3 / 3

  Концентрације полена у ваздуху

  Примера употребе: 3 Пратилаца: 5

  Аерополен се скупља континуираном волуметријском методом (Horst, 1952). Након квалитативног и квантитативног прегледа аерополена резултати су изражени као концентрације (број поленових зрна у m3 ваздуха). Граничне вредности концентрација за полене дрвећа и полене трава је 30 зрна/m3, док је за…

  1 пример употребе Пратилаца: 0

  Ови скупови података дају преглед мерења, преглед стања и прогнозу аерополена на територији Града Ниша. Скупове података је отворила Градска управа Града Ниша - Секретаријат за заштиту животне средине.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Врсте полена и легенда

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата