planovi
1 - 7 / 7

  План детаљне регулације (ПДР) се доноси за делове насељеног места, уређење неформалних насеља, зоне урбане обнове, инфраструктурне коридоре и објекте и подручја за која је обавеза његове израде одређена претходно донетим планским документом. План детаљне регулације за изградњу објеката комуналне и…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај сет података садржи информације о плановима и програмима у установама дуалног образовања са следећим атрибутима: Формат података JSON Okrug Mesto/Grad Opstina Naziv ustanove Vrsta Osnivaca Vrsta ustanove Trajanje programa Status programa Kvalifikacija

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај сет података садржи информације о плановима и програмима у установама основног образовања са следећим атрибутима: Формат података JSON Okrug Mesto/Grad Opstina Naziv ustanove Vrsta Osnivaca Vrsta ustanove Obrazovni ciklus Razred naziv Trajanje programa Status programa Kvalifikacija

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај сет података садржи информације о плановима и програмима у установама основног образовања са следећим атрибутима: Формат података JSON Okrug Mesto/Grad Opstina Naziv ustanove Vrsta Osnivaca Vrsta ustanove Obrazovni ciklus Razred naziv Trajanje programa Status programa Kvalifikacija

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Планска разрада

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  ОБУХВАТ И ГРАНИЦА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА ПРОСТОР ОБУХВАЋЕН ПРОСТОРНИМ ПЛАНОМ поклапа се са административном границом Града Краљева и обухвата површину од 1531,79 km2 са 121.707 становника (попис 2002.). Територијално припада Рашком округу, заузима простор око доњег тока реке Ибар и средњег тока…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Плански документи у Републици Србији деле се на просторне и урбанистичке планове. Законом о планирању и изградњи из 2009. године су одређене четири врсте просторних планова: Просторни план Републике Србије (ППРС) Регионални просторни план (РПП) Просторни план подручја посебне намене (ППППН)…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата