parking
1 - 1 / 1

    Овај скуп података садржи целокупни преглед јавних паркиралишних зона, јавних и затворених паркиралишта на територији Града Крагујевца.Предметни сет података је отворило ЈКП "Шумадија" Крагујевац.Скуп података садржи следеће атрибуте: улица_у_којој_се_налази паркиралиште,…

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата