osnovna-skola
1 - 2 / 2

    Подаци о основним и средњим матичним школама су експортовани у шејпфајл формат из базе Географског информационог система града Шапца. Шејпфајл је широко распрострањен и популаран формат за размену векторских података о простору. Уз просторну дистрибуцију школских објеката доступни су и елементарни…

    Примера употребе: 0 1 пратилац

    Ови скупови података садрже личне карте основних и средњих школа на територији Града Ниша. Скупове података је отворила Градска управа Града Ниша - Секретаријат за образовање.

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата