onegeology
1 - 1 / 1

    Геологија Србије 1:500.000, пројекат Једна Геологија (OneGeology) (1:1М), Геолошки Завод Србије. Кориговано и приређено од стране ГеолИСС тима, РГФ Универзитета у Београду и Сектора за геологију и рударство Министарства рударства и енергетике (јул 2016). За сада се не планира проширење овог скупа…

    Примера употребе: 0 1 пратилац

Нема резултата

Нема резултата