okna
1 - 2 / 2

    Овај сет података садржи ресурсе о електро енергетској мрежи на територији града Крагујевца. Ресурси садрже информације о локацијама објеката енергетске мреже, окнима, прикључцима, прикључним орманима, стубовима као и линијама водова.

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

    Овај сет података садржи ресурсе о канализационој мрежи на територији града Крагујевца. Ресурси садрже информације о локацијама окна, отвора, прикључака, трасама канализационе мреже и локације сливника.

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата