nis
1 - 12 / 12

  Подаци о свим градским линијама, редовима вожњи, локацијама стајалишта, трасама, ценама карата итд. у јавном саобраћају Града Ниша у GTFS формату. Овај ресурс је објавила ЈКП Дирекција за јавни градски превоз Града Ниша.

  1 пример употребе Пратилаца: 0

  Скуп података садржи информације о параметрима физичко-хемијских и микробиолошких испитивања изворишта Нишког водоводног система (НИВОС) Скуп података је отворила ЈКП Наиссус Ниш.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Скуп података садржи информације о сахранама на гробљима на територији Града Ниша. Скуп података је отворила ЈКП Горица Ниш.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај скуп података садржи информације о одобреним средствима за годишње и посебне програме спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана Града Ниша у области спорта у 2019. години. Овај скуп података је отворила Градска управа Града Ниша - Секретаријат за омладину и спорт.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Скуп података садржи геопросторне податке о свим стубовима, бетонским стубовима, сливницима и билбордима у Граду Нишу. Скуп података је отворило ЈКП "Дирекција за изградњу Града Ниша".

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Сет садржи геопросторне податке о рејонима за одвоз смећа са динамиком одвожења, бројем контејнера по контејнерском острву као и локацијама посуда за прикупљање различитих врста отпада. Овај сет података је прикупила и објавила ЈКП Медиана Ниш.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Сет података садржи информације из одлуке о Буџету Града Ниша за 2019. годину. Сет података је отворила Градска управа Града Ниша - Секретаријат за финансије. За потребе референце, детаљнијих информација и појашњења, може се консултовати документ објављен на…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Скуп података садржи информације o дневном кретању цена воћа и поврћа на пијацама у Граду Нишу. Скуп података је отворила ЈКП "Тржница" Ниш. Дневне информације се могу преузети са адресе: http://trznicanis.rs/dokumenta/Barometar

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Скуп података садржи информације о топлотним подстаницама на територији Града Ниша. Овај скуп података је отворило ЈКП Градска Топлана Ниш.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај скуп података садржи информације о озакоњеним објектима на територији Града Ниша. Скуп података је отворила Градска Управа Града Ниша - Секретаријат за озакоњење.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Скуп података садржи информације о додељеној помоћи за породиље у 2019. години на територији Града Ниша а на основу решења донетих до 1.7.2018. Скуп података је отворила Градска управа Града Ниша - Секретаријат за дечију и социјалну заштиту.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Скуп података садржи информације о свим општинским путевима I и II реда као и информације о свим градским магистралама, саобраћајницама, сабирним и приступним улицама на територији Града Ниша. Скупове података је отворило ЈКП "Дирекција за изградњу Града Ниша".

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата