nis
1 - 11 / 11

  Подаци о свим градским линијама, редовима вожњи, локацијама стајалишта, трасама, ценама карата итд. у јавном саобраћају Града Ниша, укључујући и GTFS формат. Овај сет података садржи 3 ресурса: GTFS (engl. General Transit Feed Specification) представља општу, глобално прихваћену спецификацију…

  1 пример употребе Пратилаца: 0

  Скуп података садржи информације о сахранама на гробљима на територији Града Ниша. Скуп података је отворила ЈКП Горица Ниш.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Скуп података садржи информације о параметрима физичко-хемијских и микробиолошких испитивања изворишта Нишког водоводног система (НИВОС) Скуп података је отворила ЈКП Наиссус Ниш.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Скуп података садржи информације o дневном кретању цена воћа и поврћа на пијацама у Граду Нишу. Скуп података је отворила ЈКП "Тржница" Ниш. Дневне информације се могу преузети са адресе: http://trznicanis.rs/dokumenta/Barometar

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Скуп података садржи информације о топлотним подстаницама на територији Града Ниша. Садржи девет ресурса. Подстанице (XLS):Овај ресурс садржи податке о топлотним подстаницама на територији Града Ниша, за 2016, 2017 и 2018. годину. Овај скуп садржи следеће атрибуте:шифра, координате, адреса, греје,…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај скуп података садржи информације о одобреним средствима за годишње и посебне програме спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана Града Ниша у области спорта у 2019. години. Овај скуп података је отворила Градска управа Града Ниша - Секретаријат за омладину и спорт.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Сет садржи седам ресурса са геопросторним подацима о зеленилу, кантама за смеће, контејнерима, подземним контејнерима, посудама за рециклажу, рејонима за одвоз смећа као и рутама за подземне контејнере. Зеленило - дрвеће:latitude, longitude, altitude, geometry, objectid, txt Канте за…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Скуп података садржи геопросторне податке о свим стубовима, бетонским стубовима, сливницима и билбордима у Граду Нишу. Скуп података је отворило ЈКП "Дирекција за изградњу Града Ниша".

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај скуп података садржи информације о озакоњеним објектима на територији Града Ниша. Скуп података је отворила Градска Управа Града Ниша - Секретаријат за озакоњење.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Скуп података садржи информације о додељеној помоћи за породиље у 2019. години на територији Града Ниша а на основу решења донетих до 1.7.2018. Скуп података је отворила Градска управа Града Ниша - Секретаријат за дечију и социјалну заштиту.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Скуп података садржи информације о свим општинским путевима I и II реда као и информације о свим градским магистралама, саобраћајницама, сабирним и приступним улицама на територији Града Ниша. Скупове података је отворило ЈКП "Дирекција за изградњу Града Ниша".

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата