namena-zemljista
1 - 2 / 2

    Грађевински објекти - Генерални урбанистички план - ГУППодручје Генералног урбанистичког плана Краљева 2020. у површини од око 7.373.24 ha,подељено је на петнаест Планова генералне регулације, односно у оквиру ових Планова на зоне и целине са сличним морфолошким, планским, историјско –…

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

    Овај сет података садржи просторне податке о намени земљишта на територији града Суботице.

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата