mladi
1 - 4 / 4

  Јавни ризик страдања у саобраћају представља страдање учесника у саобраћају (годишњи број погинулих и/или повређених лица у саобраћајним незгодама) у односу на број становника на неком подручју.Јавни пондерисани ризик (ЈПР) страдања учесника у саобраћају, који је представљен у овим документима,…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Скуп података садржи информације о позицијама у оквиру програма једномесечне радне праксе за студенте завршних година основних академских и мастер студија “У-НИ пракса 2018”. Скуп података је отворила Канцеларија за младе Града Ниша.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај скуп података садржи информације о одобреним средствима за годишње и посебне програме спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана Града Ниша у области спорта у 2019. години. Овај скуп података је отворила Градска управа Града Ниша - Секретаријат за омладину и спорт.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Евиденција се односи на удружења на територији града Сомбора која раде са децом и младима и баве се унапређењем положаја младих. Евиденција поред назива удружења,седишта, садржи матични број и порески идентификациони број.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата