mineralne-sirovine
1 - 3 / 3

  Скуп података обухвата податке о истражним пољима минералних сировина, подземних вода и геотермалнихм ресурсима који су прикупљени обављањем послова из надлежности Сектора за геологију и рударство Министарства рударства и енергетике. У питању је директан сервис који који даје тренутно ажурирано…

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Скуп података обухвата податке о експлоатационим пољима минералних сировина, подземних вода и геотермалним ресурсима који су прикупљени обављањем послова из надлежности Сектора за геологију и рударство Министарства рударства и енергетике. У питању је директан сервис који који даје тренутно…

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Овај сет података садржи ресурсе са просторним подацима о: минералним сировинама иприродним ресурсима заштићених природних добара на територији града Краљева.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата