lokalne-samouprave
1 - 1 / 1

    Република Србија је уређена Законом о територијалној организацији, усвојеним у Народној Скупштини 29. децембра 2007. године.[1] Према Закону, територијалну организацију Републике Србије као територијалне јединице чине: општине (њих 145), градови (28) и Град Београд (тј. 174 јединице локалне…

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата