kvalitet
1 - 1 / 1

    Kvalitet voda za period 2003 -2017. godinu, dati po parametrima koji se mere.Agencija šalje setove podataka o kvalitetu vode prema Eionet servisu, i oni su za Srbiju dostupni na web lokaciji: http://cdr.eionet.europa.eu/rs/eea/wise_soe/wise4/

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата