kultura
1 - 16 / 16

  Евиденција се односи на удружења грађана са територије града Шапца, која су регистрована код Агенције за привредне регистре, а чији се циљеви остварују у области културе и поред назива удружења, садржи и матични број и порески идентификациони број.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 2

  На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл. Гласник РС'', бр. 51/2009 99/2011 - други закон, 99/2011 - други закон и 44/2018 - други закон) и Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Аранђеловац („Службени…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Биоскопи http://data.stat.gov.rs/Metadata/08_Kultura/Html/0801_ESMS_G0_2020_1.html

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај скуп података садржи информације о суфинансирању пројеката у култури, уметничких односно стручних и научних истраживања у култури, пројеката мобилности субјеката у култури као и пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша. Скуп података је…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  МАНИФЕСТАЦИЈЕ - ЛОКАЛИТЕТИОвај сет података садржи информације о Манифестацијама Града Врања - опис манифестације, локацији на којој се одржава, управитељу манифестације, периоду њеног одржавања и Локалитетима на територији града – опис локалитета, податке о управитељу и адреса локалитета.Извор…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Позоришта, од 2009 http://data.stat.gov.rs/Metadata/08_Kultura/Html/0801_ESMS_G0_2020_1.html

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Музеји, од 2012 http://data.stat.gov.rs/Metadata/08_Kultura/Html/0801_ESMS_G0_2020_1.html

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Радио и ТВ станице http://data.stat.gov.rs/Metadata/08_Kultura/Html/0801_ESMS_G0_2020_1.html

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Библиотеке http://data.stat.gov.rs/Metadata/08_Kultura/Html/0801_ESMS_G0_2020_1.html

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Евиденција се односи на удружења грађана на територији града Сомбора, а чији се циљеви остварују у области културе.Евиденција поред назива удружења и седишта, садржи матични број и порески идентификациони број.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај сет података садржи просторне податке о: културним добрима верским споменицима и споменицима културе на територији града Краљева.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Богато културно наслеђе града Врања види се кроз очување непокретних културних добара. Као део вишеслојне историјске и културне баштине, такође заузима посебно место у развојним перспективама градског подручја. Садржај слоја Назив локацијеОзнакаСлојОпис слојаНазив у плануСлужбени назив планске…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај скуп података садржи локације и атрибуте Непокретних културних добара као и значајних објеката архитектонског и градитељског наслеђа на територији града Шапца.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај сет података садржи информације о локацијама установа културе на територији града Зрењанина.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  ПРОГРАМ ОБИЛАСКА КУЛТУРНЕ РУТЕОвај сет података садржи информације о Амбијенталним целинама културне руте, смерницама, почетној и крајњој тачки културне (са описом програма обиласка), траси, као и локацију ТИЦ-туристичког информативног центра.Извор података: Изабела Савић, чланица Градског већа…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата