kultura
1 - 3 / 3

    Евиденција се односи на удружења грађана са територије града Шапца, која су регистрована код Агенције за привредне регистре, а чији се циљеви остварују у области културе и поред назива удружења, садржи и матични број и порески идентификациони број.

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 2

    Овај скуп података садржи информације о суфинансирању пројеката у култури, уметничких односно стручних и научних истраживања у култури, пројеката мобилности субјеката у култури као и пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша. Скуп података је…

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата