komunalne-usluge
1 - 5 / 5

  Деоница водоводне мреже

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај сет података садржи ресурсе о канализационој мрежи на територији града Крагујевца. Ресурси садрже информације о локацијама окна, отвора, прикључака, трасама канализационе мреже и локације сливника.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Депонија Голо Брдо

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај сет података садржи ресурсе о отпаду на територији града Крагујевца. Ресурси садрже информације о локацијама контејнера и местима за складиштење отпада.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај сет података садржи информације о приоритетима за зимско одржавање улица на територији града Зрењанина Ресурси који чине овај сет су:-улице првог реда-улице првог приоритета-улице другог приоритета

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата