komunalne-usluge
1 - 8 / 8

  Овај сет података садржи информације о рутама за одношење конуналног отпада на територији града Зрењанина.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај сет података садржи ресурсе о канализационој мрежи на територији града Крагујевца. Ресурси садрже информације о локацијама окна, отвора, прикључака, трасама канализационе мреже и локације сливника.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Деоница водоводне мреже

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај сет података садржи информације о планираном комплексу Регионалног центра за управљање отпадом са територије града Врања и општина Пчињског округа: Бујановац, Прешево, Трговиште, Владичин Хан, Сурдулица и Босилеград. Ресурси су: “Граница обухвата”, “Планирана намена површина”, “Урбане…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Депонија Голо Брдо

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај сет података садржи ресурсе о отпаду на територији града Крагујевца. Ресурси садрже информације о локацијама контејнера и местима за складиштење отпада.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај сет података садржи информације о приоритетима за зимско одржавање улица на територији града Зрењанина Ресурси који чине овај сет су:-улице првог реда-улице првог приоритета-улице другог приоритета

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај сет података садржи информације о Котларницама/Подстаницама, Корисницима система даљинског грејања, постојећој и планираној траси топловода. Извор података је Јавно предузеће “Нови Дом” Врање као произвођач и дистрибутер топлотне енергије у граду. Ресурси су: Гасовод - планирана траса…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата