komunalne-delatnosti
1 - 6 / 6

  Деоница водоводне мреже

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај скуп података садржи опште информације о Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Града Ниша. Скуп података је отворила Градска управа Града Ниша - Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај сет података садржи ресурсе о канализационој мрежи на територији града Крагујевца. Ресурси садрже информације о локацијама окна, отвора, прикључака, трасама канализационе мреже и локације сливника.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Депонија Голо Брдо

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај сет података садржи ресурсе о отпаду на територији града Крагујевца. Ресурси садрже информације о локацијама контејнера и местима за складиштење отпада.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај сет података садржи информације о приоритетима за зимско одржавање улица на територији града Зрењанина Ресурси који чине овај сет су:-улице првог реда-улице првог приоритета-улице другог приоритета

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата