komercijalni-objekti
1 - 1 / 1

    Овак сет података садржи податке о: инфраструктури од јавног значајаобјектима јавне наменеверским објектима и споменицима културекомерцијалним и другим објектимаприродним ресурсимакритицним локацијама који су предмет цивилне заштите на територији града Краљева. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата