klizista
1 - 2 / 2

    Резултати пројекта „Хармонизација података о клизиштима и обучавање локалних самоуправа за њихово праћење” - BEWARE (BEyond landslide aWAREness) који укључују локалитет, координате, опис процеса и терена, угроженост објеката и људи за 25 општина у Србији. Скуп података је један од резултата…

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

    Резултати пројекта „Хармонизација података о клизиштима и обучавање локалних самоуправа за њихово праћење” - BEWARE (BEyond landslide aWAREness) који укључују локалитет, координате, опис процеса и терена, угроженост објеката и људи за 25 општина у Србији. Скуп података је један од резултата пројекта.

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата