katastarske-opstine
1 - 2 / 2

    КраљевоКраљево је град у централном делу Србије, у Рашком округу. ГеографијаГрад Краљево захвата површину од 1.529 км². Налази се на надморској висини 190-208 м, на ушћу Ибра у Западну Мораву, од шумадијских планина (Котленик) до копаоничке групе планина (Жељин, Гоч и Столови). На западу се ослања…

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

    Просторни план представља дугорочни стратешки документ који нуди опредељења за коришћење, организацију и уређење простора и основне правце економског и социјалног развоја са временским хоризонтом од петнаест година (2025.).Носилац израде Просторног плана је, на основу одлуке и поверених послова од…

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата