kanalizaciona-mreza
1 - 1 / 1

    Овај сет података садржи ресурсе о канализационој мрежи на територији града Крагујевца. Ресурси садрже информације о локацијама окна, отвора, прикључака, трасама канализационе мреже и локације сливника.

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата