istrazhna-polja
1 - 1 / 1

    Скуп података обухвата податке о истражним пољима минералних сировина, подземних вода и геотермалнихм ресурсима који су прикупљени обављањем послова из надлежности Сектора за геологију и рударство Министарства рударства и енергетике. У питању је директан сервис који који даје тренутно ажурирано…

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата