institucije
1 - 2 / 2

    У првој колони се налази назив органа државне управе или јединице локалне самоуправе који користи систем за електронску размену података између органа еЗУП. У другој колони се налази број колико пута је орган имао упит у евиденције других органа (матичне књиге, пребивалишта, итд.), док је у трећој…

    Примера употребе: 2 Пратилаца: 4

    Овај сет података садржи информације о локацијама градских институција на територији града Зрењанина.

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата