gtfs
1 - 2 / 2
1 - 2 / 2

    Подаци о свим градским линијама, редовима вожњи, локацијама стајалишта, трасама, ценама карата итд. у јавном саобраћају Града Ниша у GTFS формату. Овај ресурс је објавила ЈКП Дирекција за јавни градски превоз Града Ниша.

    1 пример употребе Пратилаца: 0

    Подаци о свим градским линијама, редовима вожњи, локацијама стајалишта, трасама, ценама карата итд. у јавном саобраћају Града Крагујевца у GTFS формату.Овај ресурс је објавила Градска агенција за саобраћај Града Крагујевца.

    1 пример употребе Пратилаца: 0

Нема резултата