gradjevinske-dozvole
1 - 3 / 3

  Овај скуп података садржи информације из регистра обједињених процедура који се односе на грађевинске дозволе, локацијске услове, решења из члана 145 Закона о планирању и изградњи као и употребним дозволама. Скуп података је отворила Градска управа Града Ниша - Секретаријат за планирање и изградњу.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај скуп података садржи информације из регистра обједињених процедура који се односе на грађевинске дозволе, локацијске услове, решења из члана 145 Закона о планирању и изградњи као и информације о употребним дозволама. Предметни сет података је отворила Градска управа Града Кикинде -…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Скуп података садржи преглед издатих грађевинских дозвола за изградњу и реконструкцију јавних објеката и објеката комуналне инфраструктуре на територији Града Ниша у 2018. и 2019. години, по основу члана 145. важећег Закона о планирању и изградњи Републике Србије. Скуп података је отворила Градска…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата