gis
1 - 4 / 4
1 - 5 / 5

  Подаци о основним и средњим матичним школама из базе Географског информационог система града Шапца. Уз просторну дистрибуцију школских објеката доступни су и елементарни подаци о површини објеката, броју наставног особља и запослених. Доступни су и контакт подаци.

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Подаци о предшколским установама на територији града Шапца из базе Географског информационог система града Шапца

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Погодност гајења воћарских култура у односу на анализу састава тла на територији града Ваљева и то на нивоу резолуције катастарских општина. Погодност исказана у процентима за дату воћарску културу (10% - неповољно тло, 100% - препоручено тло за гајење датог воћа).Подаци су погодни за употребу у…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Реализовано у оквиру пројекта "Отворени подаци - Отворене могућности", у периоду децембар 2018 - Јун 2019. У оквиру пројекта извршено је испитивање узрока дешавања саобраћајних незгода на територији града Бора, као и просторна расподела истих,комбинујући објављене податке о саобраћајним незгодама,…

  1 пример употребе Пратилаца: 0

Нема резултата