gas
1 - 1 / 1

    Овај сет података садржи ресурсе о гасоводној мрежи на територији града Крагујевца. Ресурси садрже информације о линијама гасовода, површинским и тачкастим елементима.

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата