elektricna-energija
1 - 2 / 2

    Регистар повлашћених произвођача, привремених повлашћених произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије је јединствена, централна и електронска база података јавно доступна свим заинтересованим лицима која садржи податке о произвођачима који имају статус повлашћених…

    Примера употребе: 0 1 пратилац

    Овај сет података садржи ресурсе о електро енергетској мрежи на територији града Крагујевца. Ресурси садрже информације о локацијама објеката енергетске мреже, окнима, прикључцима, прикључним орманима, стубовима као и линијама водова.

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата