elekto-mreza
1 - 1 / 1

    Овај сет података садржи ресурсе о електро енергетској мрежи на територији града Крагујевца. Ресурси садрже информације о локацијама објеката енергетске мреже, окнима, прикључцима, прикључним орманима, стубовима као и линијама водова.

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата