dijabet
1 - 1 / 1

    Овај сет података садржи податке за пацијенте из система еРецепт, за период од марта 2019. до краја 2021. године. Ресурси су подељени по групама ATC (ATC - A10BA02 овој групи припадају следећи лекови Glucophage®,Glucophage® XR, Gluformin®, Metfodiab®, Siofor® 1000, Siofor® 500, Siofor® 850,…

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата