deca
1 - 3 / 3

  Подаци о предшколским установама на територији града Шапца су експортовани у шејпфајл формат из базе Географског информационог система града Шапца. Шејпфајл је широко распрострањен и популаран формат за размену векторских података о простору.

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Евиденција се односи на удружења на територији града Сомбора која раде са децом и младима и баве се унапређењем положаја младих. Евиденција поред назива удружења,седишта, садржи матични број и порески идентификациони број.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Јавни ризик страдања у саобраћају представља страдање учесника у саобраћају (годишњи број погинулих и/или повређених лица у саобраћајним незгодама) у односу на број становника на неком подручју.Јавни пондерисани ризик (ЈПР) страдања учесника у саобраћају, који је представљен у овим документима,…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата