buzhet
1 - 1 / 1

    Буџетски приходи - исказани приходи и примања и то по класама, називу класе, категорији, називу категорије, групи, називу групе, економској класи, називу економске класе, средства из буџета, средства из сопствених извора и средства из додатних извора. Приказани подаци су у динарима. Буџетски…

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата