budzet
1 - 5 / 5

  Сет података садржи информације из одлуке о Буџету Града Ниша за 2019. годину. Сет података је отворила Градска управа Града Ниша - Секретаријат за финансије. За потребе референце, детаљнијих информација и појашњења, може се консултовати документ објављен на…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај сет података садржи два документа: Буџет - планирани расходи у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, главама, називу глава, шифри програма, броју програма, називу програма, шифри програмске активности, називу програмске активности, функцији, називу функције, броју…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај сет података садржи два документа: Буџет - планирани расходи у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске активности, називу програмске активности, функцији, називу функције, броју позиције, економској класификацији,…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај сет је објавила Општинска управа општине Прибој и садржи шест фајлова: Издаци за капиталне расходе 2019 План прихода Прибој План расхода по функционалним класификацијама 2019 План расхода по програмима 2019 Програмска класификација расхода 2019 Упоредни планови - расходи и издациСваки подсет…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је израдила први, свеобухватни Календар јавних конкурса који обухвата податке о свим планираним јавним конкурсима за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета Републике Србије, органа јавне…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата