bicikl
1 - 3 / 3

  Сет података садржи информације о постојећим бициклистичким стазама (тракама) са навођењем правца пружања и њихове дужине у метрима.

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Овај сет података садржи информације о локацијама на којима се налазе паркинзи за бицикле на територији града Вршца.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај сет података садржи просторне податке о локацијамана паркинга за бицикле територији града Суботице.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата