beograd
1 - 6 / 6

  Садржи податке о саобраћајним незгодама по Полицијским Управама и Општинама. Подаци су представљени табелом, при чему су најважнији параметри, колоне: јединствени ИД број незгоде, полицијска управа, општина, датум и време саобраћајне незгоде, геолокација места саобраћајне незгоде (X,Y координате),…

  Примера употребе: 2 Пратилаца: 2

  Садржи податке о саобраћајним незгодама на територији Града Београда. Подаци су представљени табелом, при чему су најважнији параметри: јединствени ИД број незгоде, датум и време саобраћајне незгоде, геолокација места саобраћајне незгоде, врста саобраћајне незгоде (материјална штета,…

  1 пример употребе Пратилаца: 3

  Приказан је број уписаних студента по школским годинама. Статистика се односи на студенте који студирају по Закону о високом образовању из 2005. године. Студенти који студирају по тзв. "старом закону" нису урачунати у статистику. Под уписаним студентима подразумевају се сви студенти који имају…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Скуп садржи: 1. Основне информације о акредитованим студијским програмима на Универзитету у Београду. 2. Преглед уписних квота на студијске програме факултета Универзитета у Београду по школским годинама и нивоу студија. Опште информације: - идентификациони број институције или "ИД Институције"…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Скуп основних података о високошколским установама на Универзитету у Београду. Опште информације: - идентификациони број институције или "ИД Институције" представља параметар шифарника који се може комбиновати са осталим сетовима података на нашој страници - акроним институције или "Акроним" се…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Преглед студената по држављанствима и полу, који су уписани у текућу 2020/21 школску годину на студијске програме Универзитета у Београду. Опште информације: - акроними земаља у статистици су дефинисани по ISO 3166 ALPHA-3 стандарду

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата