2020
1 - 1 / 1

    Овај сет података садржи два документа: Буџет - планирани расходи у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске активности, називу програмске активности, функцији, називу функције, броју позиције, економској класификацији,…

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата