2015
1 - 1 / 1

    Приказ медицинске опрема од националног интереса у Републици Србији са стањем на дан 31.12.2015, 31.12.2016 и 31.12.2017. године у Радиологији.Сет података се састоји од: шифре апарата назива апарата статуса апарата разлога - због чега се апарат не користи локације према статистичком региону…

    1 пример употребе Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата