1 - 5 / 5
1 - 1 / 1

  Подаци о јавног саобраћа Града Београда у ГТФС формату. ГТФС формат је отворени стандард за размену података линија јавног превоза, географских као и тарифних информација. ГТФС омогућава јавним агенцијама објављивање података у формату који се може лако рамењивати и користити у апликацијама на…

  1 пример употребе Пратилаца: 6

  Подаци о свим градским линијама, редовима вожњи, локацијама стајалишта, трасама, ценама карата итд. у јавном саобраћају Града Суботица у GTFS формату.

  1 пример употребе Пратилаца: 0

  Подаци о свим градским линијама, редовима вожњи, локацијама стајалишта, трасама, ценама карата итд. у јавном саобраћају Града Ужице у GTFS формату.

  1 пример употребе Пратилаца: 0

  Подаци о свим градским линијама, редовима вожњи, локацијама стајалишта, трасама, ценама карата итд. у јавном саобраћају Града Ниша, укључујући и GTFS формат. Овај сет података садржи 3 ресурса: GTFS (engl. General Transit Feed Specification) представља општу, глобално прихваћену спецификацију…

  1 пример употребе Пратилаца: 0

  ГТФС (енгл. General Transit Feed Specification) представља општу, глобално прихваћену спецификацију формата података о јавном превозу који обухвата податке о линијама, редовима вожње, локацијама стајалишта, трасама, ценама аутобуских карата и сл. Овај формат омогућава превозницима и градским…

  1 пример употребе 1 пратилац

Нема резултата