1 - 3 / 3
1 - 3 / 3

  Мапа"Бициклистичке стазе Град Зрењанин" садржи информације о просторном пружању бициклистичких стаза кроз град Зрењанин и до околних села.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Мапа "Зоне опорезовања у граду Зрењанину" садржи информације о просторној подели града која је спроведена ради утврђивања инфраструктурне опремљености у граду Зрењанину а на основу које су одређене зоне опорезовања непокретности. Осим просторне информације о пружању зона у граду унети су и…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Подаци показују степен угрожености земљишта од хемијског загађења у урбаним срединама у периоду 2005-2021. године. Испитивање земљишта вршено је на локацијама у непосредној близини прометних саобраћајница, индустријских зона, у близини депонија, изворишта водоснабдевања, педагошких установа,…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

  Градска управа је образована као јединствени орган. Образује се за вршење послова локалне самоуправе утврђених уставом, законом, статутом и другим прописима. Градска управа, врши и поверене надлежности Републике Србије. Надлежност Градске управе: 1. припрема нацрте прописа и других аката које…

  Скупова података: 22 Пратилаца: 2 4 члана

  У плодородном југоисточном делу Војводине, на површини од 419 км2 простире се општина Ковачица. На југу се граничи са општином Панчево, на истоку са општином Алибунар, на североистоку са општином Сечањ, на северу са општином Зрењанин, а на западу са општином Опово. Чине је осам насеља: Ковачица,…

  3 члана

  Независно удружење новинара Србије Основано је 26. марта 1994. године као ванстраначка, професионална организација. Независно удружење новинара Србије основали су новинари, незадовољни радом Удружења новинара Србије. Иницијатори су били чланови Управног одбора Фонда солидарности и представници…

  1 члан