1 - 3 / 3
1 - 2 / 2

  Опис:Мапа"Бициклистичке стазе Град Зрењанин" садржи информације о просторном пружању бициклистичких стаза кроз град Зрењанин и до околних села. Ово је информација која није доступна преко GoogleMaps-a као ни других сервиса који презентују просторне податке на глобалном нивоу па је утолико приказ…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Мапа "Зоне опорезовања у граду Зрењанину" садржи информације о просторној подели града која је спроведена ради утврђивања инфраструктурне опремљености у граду Зрењанину а на основу које су одређене зоне опорезовања непокретности. Осим просторне информације о пружању зона у граду унети су и…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Мапа "Паркинзи у Зрењанину" садржи информације о јавним и затвореним паркинзима у граду Зрењанину. Осим просторне информације о локацији паркинга у граду унети су и текстуални, атрибутски подаци о њиховој позицији, зонама којим припадају, ценама паркирања по зонама, временском периоду наплате…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

  Градска управа је образована као јединствени орган. Образује се за вршење послова локалне самоуправе утврђених уставом, законом, статутом и другим прописима. Градска управа, врши и поверене надлежности Републике Србије. Надлежност Градске управе: 1. припрема нацрте прописа и других аката које…

  Скупова података: 5 Пратилаца: 2 3 члана

  У плодородном југоисточном делу Војводине, на површини од 419 км2 простире се општина Ковачица. На југу се граничи са општином Панчево, на истоку са општином Алибунар, на североистоку са општином Сечањ, на северу са општином Зрењанин, а на западу са општином Опово. Чине је осам насеља: Ковачица,…

  3 члана