Кошница је регистар друштвеног капацитета за Кикинду, која скупља и приказује податке о образовању, кретању и економским условима за развој у граду и даје увид у капацитет за развој послодавцима, јавним службама и јавности. Додајте своје податке који ће постати део Кошнице и помоћи да меримо развој, потенцијал за развој и да се подигне квалитет јавних политика.


 • Страни језици које говоре Кикинђани
  Кикиндска Технолошка Заједница
  Скуп података садржи стране језике и број говорника тих језика међу грађанима Кикинде.
  Сазнај више
 • Пресељења из Кикинде унутар Републике Србије
  Кикиндска Технолошка Заједница
  Пресељења из Кикинде унутар Републике Србије. Скуп података описује локалитете и број кикинђана пресељених на те локалитете.
  Сазнај више
 • Анонимизирани подаци корисника Кошнице Кикинда
  Кикиндска Технолошка Заједница
  Скуп података садржи податке о корисницима кикиндске инстанце Кошнице без њихових личних података. Користити као контроли скуп података за друге скупове података из инстанце Кошнице.
  Сазнај више
 • Пресељења из Кикинде ван Републике Србије
  Кикиндска Технолошка Заједница
  Пресељења из Кикинде ван Републике Србије. Скуп података описује локалитете и број Кикинђана пресељених на те локалитете.
  Сазнај више
 • Локалитети ван Републике Србије у које Кикинђани емигрирају ради запослења
  Кикиндска Технолошка Заједница
  Скуп података описује број пресељења ван Републике Србије из Кикинде у сврху запослења. Садржи име локалитета и број пресељења.
  Сазнај више

Дискусија између организације и заједнице о овом скупу података.