Ова RStudio бележница садржи истраживачку анализу отворених података о жалбама у области слободног приступа информацијама од јавног значаја, који су на располагању на Порталу отворених података Републике Србије. Овај скуп података обезбедио је Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Што се тиче података: (а) метаподаци нису били доступни; (б) превод српских правних појмова на енглески обавио је аутор (што значи: коришћени су многи Googl Translate предлози - аутор је психолог, не адвокат или правни стручњак); (в) у подацима је откривена мешавина латинице и ћирилице; (г) темељно чишћење података приказано је у бележници под називом Part A, док је истраживачка анализа и визуелизација података представљена у бележници под називом Part B.


  • Жалбе из области права на приступ информацијама
    Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
    Повереник на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја решава по жалбама тражилаца информација у случају да сматрају да нису остварили право на приступ…
    Погледај

Дискусија између организације и заједнице о овом скупу података.