У просторијама Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, фебруара месеца, одржана је радионица о отварању података у области саобраћаја на нивоу градова Србије. Радионици су присуствовале локалне самоуправе, а скуп је организовала Канцеларија за ИТ и еУправу и УНДП.

На радионици су представљена национална иницијатива за отварање података, као и начини на које отворени подаци доприносе квалитету живота у градовима, ефикаснијим јавним услугама и лакшој комуникацији са грађанима. Такође, представљен је пројекат „Отворени подаци – отворене могућности“, као и могућности подршке које стоје на располагању градовима у процесу отварања података.
„Отварање података у поседу јавних институција ради њихове поновне употребе стратешко је опредељење Владе Србије, рефлектовано у Стратегији развоја електронске управе и Акционом плану за спровођење међународне иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији, које садрже посебна поглавља посвећена отварању података. Осим тога, отворени подаци добили су посебно место у експозеу председнице Владе из јуна 2017. године“, изјавио је Михаило Јовановић, директор Канцеларије за ИТ и еУправу.

Циљ радионице је да се локалне самоуправе упознају са могућностима и значајем отварања података. Потребно је да што више институција почне да отвара своје податке како би они могли да се користе у стварању нових корисних решења.

Објављено: 31. јул 2018.